• about.html

RIHOO INDUSTRIJA je osnovana 2010. godine, a nalazi se u većoj luci Ningbo, gdje je i važna mehanička proizvodna baza u Kini. , komponente i dodaci, nestandardni i standardni ležajevi. Sa dugogodišnjim iskustvom i specijalizovanom opremom, razumemo zahteve naših klijenata za dizajnom i aplikacijama koje nam omogućavaju da razvijemo inovativne linearne proizvode koji nude nova rešenja za projektante.